claimlogo-small

Въпреки повече от четвърт век на пост-комунистическо развитие и почти 10 години членство в Европейския съюз, България все още не е изградила стабилна система на върховенство на правото и ефективни политики на правоприлагане, политическата корупция руши свободната и конкурентна икономическа активност и извлича ресурсите в публичния сектор, докато цели региони и общности живеят в крайна бедност. Регионалните дисбаланси между столицата и няколко по-големи градове и останалата част от страната стават все по-видими. Жителите в периферните райони страдат от нарастваща битова престъпност, безработица, ограничен достъп до здравеопазване и образование. Качеството на живота и благосъстоянието в най-отдалечените региони се влошават. Всички тези фактори представляват сериозна опасност за човешката сигурност, разбирана в най-широк смисъл като понятие, което включва човешки права и достойнство, икономическа сигурност и заетост, достъп до образование и здравеопазване, достъп до правосъдие, демократично управление и законност.

Сдружение „Политики за развитие“ се включи в инициативата на Гражданската мрежа за човешка сигурност (Citizens’ Network for Peace, Reconciliation and Human Security (CN4HS)), която обединява водещи граждански организации от Босна и Херцеговина, Турция, Македония, България, Сърбия и Косово. Тя има за цел активизиране на публичния и медиен дебат по проблемите на човешката сигурност в България и региона и за очертаване на конкретни мерки и насоки пред институциите на местно и национално ниво и гражданските структури за адресиране на най-острите проблеми пред сигурността, качеството на живота и благоденствието на отделния човек в България.

Повече информация за инициативата можете да намерите на Citizen’s Network for Peace, Reconciliation and Human Security

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail