През 2016 година „Политики за развитие“ се включи в инициативата на Гражданската мрежа за човешка сигурност, финансирана от Европейската комисия, която обединява водещи граждански организации от Босна и Херцеговина, Турция, Македония, Сърбия и др. Тя има за цел активизиране на публичния и медиен дебат по темата човешка сигурност – едно понятие, което става все по-важна част от европейския дебат, но за която рядко се говори у нас. Нашият проект се фокусира върху 2 градски общности – Кърджали и Плевен, където заедно с гражданското общество и местната власт очертахме конкретни мерки за адресиране на най-острите проблеми пред сигурността, качеството на живота и благоденствието на отделния човек в двете общини. С помощта на проекта в тези градове темата за човешката сигурност, която е сред актуалните теми на европейския дневен ред, достигна до активните граждански организации, млади хора и медии в двете общини.

В резултат от дейностите по проекта създадохме и публикацията “Иновативни общини“, която представлява един своеобразен каталог на иновативни практики, които се прилагат в градското управление в световен мащаб за повишаване на качеството на околната среда, сигурността, икономическите перспективи пред гражданите, здравеопазването и управлението.

Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на Citizen’s Network for Peace, Reconciliation and Human Security

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail