Нов подход в публично-частни партньорства

Публично-частните партньорства са естествена част от усилията на публичното управление за предоставяне на по-добри услуги за гражданите.

Те позволяват допълване на често ограничените възможности в публичния сектор, за споделяне на ноу-хау и методи на работа, за развитие на местния бизнес и предприемачество и за диверсифициране на икономиката като цяло.

Какво са публично-частните партньорства?

  • Те са алтернативен модел на осъществяване на публични дейности.
  • Те са инструмент за обединяване на капацитет, опит, експертиза, ресурси, умения.
  • Те са възможност за постигане на по-добри публични резултати.

Какво не са публично-частните партньорства?

  • Те не са просто финансов модел.
  • Те не са приватизация.
  • Те не са магическа пръчка.

Политики за развитие работи за развитието на нов модел на публично-частните партньорства чрез сътрудничество между трите сектора – публичен, частен и граждански.

Помислете за потенциала от обединяването на трите сектора. А защо да не говорим дори за „четвърти сектор“. Той би дал възможност за предоставяне на услуги, базирани все повече на социалното предприемачество и коопериране. А оттам и на развитие чрез сътрудничество, което дава далеч по-добри социални и икономически резултати.

CaptureПредставете си например социалната услуга „образование за деца от 10-месечна до 5-годишна възраст“. Можете да я получите от държавно обединено детско заведение, от частна детска градина или от родителки кооператив, всеки със своите силни и слаби страни. Но представете си същата услуга, предоставяна едновременно с универсален и силен държавен стандарт и гаранции, с финансовия и иновационен потенциал на частен инвеститор и с контрола и ангажимента на гражданска асоциация на родителите.

Ползите от този нов модел на публично-частни партньорства са значителни. Преди всичко те са свързани с усещането за споделена мисия, функции и отговорност – включваща всички участници. А новото е добре забравено старо. Всъщност инкорпорирането на гражданския сектор в решаването на публични задачи не е нещо ново. Новостта идва от огромния потенциал на новите технологии и новите средства за комуникация, включително нови модели на организация на общности каквито са съвременните социални мрежи.

Може би вече виждате нови възможности за своята администрация?

Или неоползотворени възможности за своя бизнес?

Позволете си да отидете стъпка напред. А ние ще ви позволим да намерите по-широк кръг партньори и да станете част от един нов модел на публичните партньорства.

Повече за нашата работа в областта на публично-частните партньорства можете да намерите в секциите Проекти и Блог.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail