Изследването на Worldwide Governance Indicators на Световната банка показва, че България е сред най-слабо представящите се страни в Европейския съюз по отношение на ефективността на публичната администрация и на цялостната управленска ефективност. Процедурата по започване на бизнес в България отнема минимум 18 дни. В Белгия за това са нужни само 5 дни. В България на бизнеса са му необходими над 400 работни часа годишно за изпълнение на изискванията на данъчното законодателство. В Люксембург тези процедури отнемат около 60 работни часа.ap104s0262

Ние вярваме, че публичните политики могат да генерират икономическо и социално развитие, а публичният сектор има потенциал да бъде двигател на това развитие. За да се случва това обаче прилагането на отделни „добри практики“ не е достатъчно. Необходимо е въвеждането на добри принципи в публичното управление. В сферата на регулационните режими например това могат да бъдат принципи като използване на оценките на въздействие, остойностяването на разходите и ползите, прозрачност и отчетност. В сферата на училищното образование това могат да бъдат принципи като демократично образование, интердисциплинарност или смесени възрастови групи.

Повече за нашата работа в областта на добрите принципи в публичните политики можете да намерите в разделите Проекти и Блог.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail