Мисия и дейност


Ние вярваме, че за провеждането на ефективни, устойчиви и социално справедливи политики са необходими не просто отделни проекти и инициативи, а комплексни и стратегически усилия. Вярваме, че публичният сектор може да стимулира икономическото и социално развитие, а не просто да черпи ресурс от него. Вярваме, че управленският процес може да се основава на знание, креативност и лидерство. Вярваме, че политиките могат да създават развитие.

Нашата мисия е да подпомагаме провеждането на политики за развитие, като стимулираме приложението не просто на добри практики, а на добри принципи в управленския процес, които гарантират качество, ефективност, устойчивост, справедливост, прозрачност и отчетност.

Какво правим ние?

Създаваме стратегически решения в публичната сфера за провеждане на политики за комплексно и дългосрочно развитие. Стимулираме информиран експертен, медиен и публичен дебат за стратегическите посоки на дългосрочното развитие на страната. Срещаме представители на местни и национални институции, национални и международни граждански организации, предприемачи, производители и инвеститори, експерти и представители на академичната общност и им помагаме да намерят умни и устойчиви решения на съвместни предизвикателства. Сътрудничим с журналисти и медии, за да гарантираме обществена подкрепа на идеите, зад които заставаме с научната и аналитичната си експертиза.


Ако желаете да получите повече информация за нашата дейност през изминалата 2015, свалете нашия годишен отчет оттук.


FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail