Д-р Линка Тонева е доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по европейски политики на Университета в Лунд, Швеция. Има опит в международни неправителствени организации и европейски и български институции. Специализира в областта на политиките за прозрачност и добро управление, антикорупционни практики и публични партньорства.

Д-р Георги Методиев е завършил СУ „Св Климент Охридски“ с опит в областта на сравнителния институционален анализ, електронното управление и стратегическото планиране. Работил е за български, така и за западни неправителствени организации. Д-р Методиев е хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”.

Магдалена Тонева е социолог от СУ „Св. Климент Охридски“. В Политики за развитие извършва количествени и качествени изследвания със специален фокус върху наука, образование, демография, оценка на качеството.


Ако желаете да получите повече информация за нашата дейност през изминалата 2015, свалете нашия годишен отчет оттук.


FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail