Линка Тоневаltm

Линка е политолог и специалист по публични партньорства. Работи за граждански каузи, свързани с доброто управление, прозрачността и антикорупцията. Доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по европейски политики на Университета в Лунд, Швеция.

 

Георгgmи Методиев                                                 

Георги е политолог и лектор по планиране на кампании в подкрепа на граждански каузи. Консултирал е създаването на коалиции и провеждането на застъпнически кампании по теми като опазване на околната среда, развитие на регионите и майчино здравеопазване. Доктор от СУ „Св Климент Охридски“, работил за български и за международни организации.

 

Магдалена Тоmgнева

Магдалена е социолог от СУ „Св. Климент Охридски“. В Политики за развитие извършва количествени и качествени изследвания със специален фокус върху наука, образование, демография, оценка на качеството.

 

 

Ако желаете да получите повече информация за нашата дейност през изминалата 2015, свалете нашия годишен отчет оттук.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail