Нашата работа


Ние вярваме, че за устойчиви политики, които гарантират развитие, са необходими не просто отделни проекти и инициативи, а стратегически усилия.

Вярваме, че публичните институции могат да създават среда за икономическо и социално развитие, а не просто да черпят ресурс от него.

Вярваме, че вземането на решения във всеки сектор може да се основава на знание, креативност и лидерство.

Вярваме, че политиките могат да създават развитие.

Нашата работа е да подпомагаме провеждането на политики за развитие. Не просто въвеждане на добри практики, а на добри принципи в управлението. Само те могат да гарантират качество, устойчивост, справедливост и отчетност.

Какво правим ние?

Създаваме стратегически решения в публичната сфера за провеждане на политики за дългосрочно развитие, основани на иновации и взаимодействие с общността.

Стимулираме информиран дебат между експерти, медии и граждани за важните посоки за развитие на България и Европа.

Срещаме представители на местни и национални институции, национални и международни граждански организации, предприемачи и инвеститори, експерти и представители на академичната общност в търсенето на умни и устойчиви решения на общи проблеми.

Сътрудничим с журналисти и медии, за да гарантираме обществена подкрепа на идеите, зад които заставаме със своята експертиза и опит.


Ако желаете да получите повече информация за нашата дейност през изминалата 2015, свалете нашия годишен отчет оттук.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail